FAQ

OVER DE SITE

Q:Hoe kan ik me via deze site inschrijven voor een CVT-cursus, -workshop of -zangles?
A: Deze website is een portal voor geautoriseerde CVT-docenten die lid zijn van de Nederlandse beroepsvereniging voor CVT-docenten. Deze portal verwijst door naar de websites van de individuele docenten. Wil je een cursus volgen of zangles nemen, neem dan rechtstreeks contact op met een van de docenten.

Q: Kan ik via deze site in contact komen met het Complete Vocal Institute in Kopenhagen?
A: Deze website is een portal voor geautoriseerde CVT-docenten die lid zijn van de Nederlandse vereniging voor CVT-docenten en staat los van het Complete Vocal Institute (CVI) in Kopenhagen. Ben je geïnteresseerd in een cursus of opleiding aan het CVI kijk dan op de website van het Complete Vocal Institute.

 

OVER DE DOCENTEN

Q: Wat is het verschil tussen een geautoriseerde CVT-docent en een zangdocent die werkt met CVT?
A: Een geautoriseerde CVT-docent heeft de 3-jarige Singer/Teacher Diploma Course aan het Complete Vocal Institute (CVI) afgerond en heeft zich daarmee gekwalificeerd als professioneel zanger en docent. Daarnaast heeft een geautoriseerde docent bewezen alles te kunnen demonstreren en onderwijzen volgens de technieken, filosofie en onderwijsmethoden van Complete Vocal Technique.

Een geautoriseerde CVT-docent wordt geacht zich zowel theoretisch als praktisch regelmatig bij te scholen overeenkomstig de laatste ontwikkelingen van stemwetenschappelijk onderzoek, praktische techniek en de nieuwste pedagogische inzichten. Om de autorisatie te behouden moet een docent iedere drie jaar re-autoriseren zodat zijn/haar kennis te allen tijde up to date is.

Omdat de vraag naar CVT groeit, denken en verklaren sommige docenten dat ze CVT kunnen onderwijzen, hoewel ze geen officiële opleiding hebben genoten in het lesgeven met behulp van CVT. Dergelijke docenten kunnen problemen veroorzaken wanneer zij CVT niet op de juiste manier onderwijzen. Het Complete Vocal Institute wil ervoor zorgen dat zangers over de hele wereld toegang krijgen tot de beste CVT-docenten. Om dit te kunnen doen is het belangrijk onderscheid te maken tussen geautoriseerde CVT-docenten, en zij die wellicht een andere cursus aan het CVI hebben gevolgd, op een andere manier kennis met CVT hebben gemaakt of zelfs nooit CVT-onderwijs hebben genoten.

Er is een groot verschil tussen het les hebben gehad met behulp van CVT als zanger, en opgeleid worden als CVT-docent op de 3-jarige Singer/Teacher Diploma Course aan het CVI. Het CVI meent dat er drie jaar studie voor nodig is om een geautoriseerde CVT-docent te worden. Docenten zonder een autorisatie zijn wellicht op veel terreinen briljant, maar zij zijn niet vakkundig getraind in het doceren van CVT, noch zijn zij bijgeschoold in de nieuwste CVT-technieken. Het CVI weet niet wat deze docenten op dit moment onderwijzen en hoe. Om die reden kan het CVI niet voor hen instaan.
(uit: Complete Zangtechniek – Cathrine Sadolin)

Q: Hoe kan ik controleren of een CVT-docent geautoriseerd is?
A: Alleen geautoriseerde docenten mogen gebruikmaken van deze stempel:
CVT - Authorised teacher
Een overzicht van geautoriseerde CVT-docenten vind je ook op de website van het Complete Vocal Institute.